TRÄNINGSARTIKLAR

Träningsartiklar

 

Jag har skrivit ett antal träningsartiklar för olika tidningar. Nedan kan du läsa några av dem.

Variation i träningen

Hur vet man vilka som har kompetens på tränarscenen

Omgivningens påverkan för vårt

välmående

Träna som en stjärna